MÖNSTER-TUL

Mönster är vissa grundläggande rörelser, de flesta utgör antingen attack eller försvars tekniker, som utförs i en bestämd och logisk ordning.

Mönstrets namn och antalet rörelser refererar till antingen viktiga personer eller händelser i Koreas historia. De 24 mönstren i Taekwon-Do symboliserar en dag i General Choi’s liv eller 24 timmar som en människas hela liv i förhållande till evigheten.

Punkter att iakttagande vid utförande av Tul.

 1. Kraft
 2. Balans
 3. Andningskontroll
 4. Timing
 5. Rytm
 6. Smidighet/Jämn rörelse
 7. Skönhet
 8. Noggrannhet
 • Saju Jirugi (10:e Kup)
  • 14 Steg
  • Börjar med höger
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Narani Junbi Sogi
  • Slag i 4 riktningar
 • Saju Makgi (10:e Kup)
  • 16 Steg
  • Börjar med höger
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Narani Junbi Sogi
  • Blockeringar i 4 riktningar
 • Chon Ji Tul (9:e Kup)
  • 19 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Narani Junbi Sogi
  • Betydelse: Chon Ji betyder bokstavligen Himmel och Jord. Detta är i Orienten ansett som världens skapelse eller början på den mänskliga historien. Därför övas detta mönster, det allra första, av nybörjare. Mönstret innehåller två liknande delar där en representerar Himlen och den andra representerar Jorden.
 • Dan Gun Tul (8:e Kup)
  • 21 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Narani Junbi Sogi
  • Betydelse: Dan Gun har fått namnet efter den helige Dan Gun, Koreas legendariske grundare, år 2333 f.Kr.
 • Do San Tul (7:e Kup)
  • 24 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Narani Junbi Sogi
  • Betydelse: Do San är en pseudonym för patrioten Ahn Chang Ho (1876-1938). De 24 stegen representerar hela hans liv som han ägnade åt att främja utbildningsnivån i Korea och Koreas frihetsrörelse.
 • Won Hyo Tul (6:e Kup)
  • 28 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Moa Junbi Sogi A
  • Betydelse: Won Hyo var den munk som introducerade Buddhismen i Korea under Silladynastin år 686.
 • Yul Gok Tul (5:e Kup)
  • 38 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Narani Junbi Sogi
  • Betydelse: Yul Gok är pseudonymen för filosofen Yi I (1500-talet), kallad “Konfucius av Korea”. De 38 teknikerna symboliserar hans födelseort på den 38:e breddgraden. Diagrammet betyder “lärd”.
 • Joong Gun Tul (4:e Kup)
  • 32 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Moa Junbi Sogi B
  • Betydelse: Ahn Joong Gun var namnet på en koreansk patriot som avrättade den första japanska generalguvernören i det av japan ockuperade Korea. De 32 rörelserna symboliserar Ahn’s ålder när han blev dödad av ockupationsmakten i fängelset Lui Shung år 1910.
 • Toi Gye Tul (3:e Kup)
  • 37 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Moa Junbi Sogi B
  • Betydelse: Toi Gye är namnet på en känd lärd man Yi Hwang (1500-talet), en stor autoritet inom Neo-Konfucianismen. De 37 rörelserna i monstret symboliserar hans födelseort på den 37:e breddgraden och diagrammet symboliserar “lärd”.
 • Hwa Rang Tul (2:a Kup)
  • 29 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Moa Junbi Sogi C
  • Betydelse: Hwa Rang (Ungdomens Blomma) var en mil miliärsk ungdomsgrupp i Silladynastin under 600-talet. Mönstret 29 rörelser symboliserar den 29:e infanteridivisionen av den Koreanska Armén, även kallad “Nävens Division”, som Gen. Choi organiserade år 1953 på Cheju ön. Det var i denna division och vid denna tid som grunderna lades till dagens moderna Taekwon-Do.
 • Choong Moo Tul (1:a Kup)
  • 30 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Narani Junbi Sogi
  • Betydelse: Choong Moo var namnet på amiral Yi Soon Sin (Yi dinastin) som år 1592 uppfann det första helbepanstade stridsfartyget (Kobukson) som är föregångare till dagens U-båt. Mönstret avslutas med vänster hand vilket symboliserar hans tragiska död. Det symboliserar också att hans enorma potential och styrka hämnades på grund av hans lojalitet mot den regerande kungen.
 • Kwang Gae Tul (II Dan)
  • 39 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Narani So Hanulson
  • Betydelse:  Kwang-Gae är namngivet efter den berömda Kwang-Gae-Toh-Wang, den 19:e kungen av Koguryo Dynastin, som återerövrade alla förlorade områden inklusive stor del av Manchuriet. Diagrammet representerar expansionen och återtagandet av förlorat territorium. De 39 stegen kommer av de två första siffrorna i år 391 e.Kr. då han kröntes.
 • Po Eun Tul (II Dan)
  • 36 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Narani So Hanulson
  • Betydelse:  Po-Eun är pseudonym för Chong Mong-Chu (1400), en berömd poet som skrivit ”Jag ska inte lyda en andra herre om så jag må bli korsfäst hundra gånger”, känd av alla koreaner. Han var också en pionjär inom fysiken. Diagrammet representerar hans lojalitet till kungen och landet mot slutet av Koryo Dynastin.
 • Ge Baek Tul (II Dan)
  • 44 Steg
  • Börjar med höger
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Narani Junbi Sogi
  • Betydelse:  Mönstret är namngivet efter Ge-Baek, en stor general under Baek Je dynastin (660 e.Kr.). Diagrammet representerar hans hårda och strikta militäriska disciplin.
 • Eui Am Tul (III Dan)
  • 45  Steg
  • Börjar med höger
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Moa Sogi D
  • Betydelse:  Eui-Am är pseudonym för Son Byong Hi, ledare för koreanska självständighetsrörelsen, 1:a mars år 1919. De 45 stegen motsvarar hans ålder då han ändrade namnet på Dong Hak (Orientalisk kultur) till Chondo Kyo (Himmelska vägens religion) år 1905. Diagrammet representerar hans okuvliga anda vilken han visade, medan han hängav sig åt nationens framgång.
 • Choong Jang Tul (III Dan)
  • 52 Steg
  • Börjar med höger
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Moa Sogi A
  • Betydelse: Choong-Jang är pseudonym åt General Kim Duk Ryang som levde under Lee dynastin, under 1300-talet. Mönstret avslutas med en vänsterhandsattack för att symbolisera hans tragiska död i fängelse vid 27 års ålder, innan han uppnått sin fulla mognads ålder.
 • Juche Tul (III Dan)
  • 45 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Narani So Sang Yop Palkup
  • Betydelse: Juche är en filosofisk ide om att man som människa styr allting och bestämmer allt. Med andra ord, att varje man är herre över sitt eget liv och sitt eget öde. Det sägs att denna idé har sina rötter i Baekdu bergen vilka symboliserar det koreanska folkets anda. Diagrammet representerar Baekdu berget.
 • Sam Il Tul (IV Dan)
  • 33 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Moa Sogi C
  • Betydelse: Markerar den historiska dag då Koreas självständighetsrörelse tog sin början genom hela landet, den 1 mars 1919.
  • Mönstrets 33 moment representerar står för de 33 patrioterna som planerade rörelsen.
 • Yoo Sin Tul (IV Dan)
  • 68 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Moosa Junbi Sogi B
  • Betydelse: Yoo-Sin har fått sitt namn efter General Kim Yoo Sin, en befälhavare under Silladynastin. De 68 stegen i mönstret står för de två sista siffrorna i årtalet 668 A.D – det år Korea enades. Utgångsställningen representerar ett draget svärd på höger sida istället för vänster, vilket symboliserar Yoo Sin’s misstag i att följa kungens order och kämpa med främmande trupper mot sitt eget land.
 • Choi Yong Tul (IV Dan)
  • 46 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med höger
  • Utgångställning: Moa Sogi C
  • Betydelse:  Choi-Yong har fått sitt namn efter General Choi Yong som var premiärminister och överbefälhavare för de väpnande styrkorna under Koryo Dynastin på 1300-talet. Choi Yong var högt respekterad för sin lojalitet, patriotism och ödmjukhet. Han avrättades av sina underställda befälhavare under ledning av general Yi Sung Gae, vilken senare blev den första kungen i Lee Dynastin.
 • Yong Gae Tul (V Dan)
  • 49 Steg
  • Börjar med höger
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Moosa Sogi A
  • Betydelse:  Yon-Gae har fått sitt namn efter en berömd general under Koguryo Dynastin – Yon Gae Somoon. De 49 stegen står för de två sista siffrorna i år 649, det år han tvingade Tangdynastin att lämna Korea efter att ha besegrat nästan 300,000 av deras trupper vid Ansi Sung.
 • Ul Ji Tul (V Dan)
  • 42 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Narani So Kyocha Son Dun
  • Betydelse: Ul-Ji har fått sitt namn efter general Ul-Ji Moon Dok som år 612 framgångsrikt försvarade Korea mot en invasion av nära en mi ljon man ur Tang’s trupper, vilka leddes av Yang Je. Genom användning av gerillataktik lyckades Ul-Ji reducera en stor del av fiendens trupper. Diagrammet representerar hans efternamn. De 42 stegen representerar författarens ålder när han gjorde mönstret.
 • Moon Moo Tul (V Dan)
  • 61 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Narani Junbi Sogi
  • Betydelse:  Moon-Moo hedrar den 30:e kungen ur Silla Dynastin. Hans kropp begravdes nära Dae Wang Am (Stora konungens klippa). I enlighet med hans önskan placerades kroppen i havet ”där min ande för evigt skall försvara mitt land mot japanerna”. Det sägs att en stengrotta (Sok Gul Am) byggdes för att försvara hans grav. Sok Gul Am är ett bra exempel på kulturen under Silla Dynastin. De 61 stegen i mönstret symboliserar de två sista siffrorna i år 661 – det år då Moon Moo besteg tronen.
 • So San Tul
  • 72 Steg
  • Börjar med höger
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Moa Sogi A
  • Betydelse:  So-San är en pseudonym för den store munken Choi Hyong Ung (1520-1604) som levde under Lee Dynastin. De 72 stegen representerar hans ålder då han med hjälp av sin elev Sa Myunh organiserade en kår av munksoldater, dessa hjälpte till att slå tillbaka de japanska pirater som övertagit koreanska halvön 1592.
 • Se Jong Tul
  • 24 Steg
  • Börjar med vänster
  • Avslutas med vänster
  • Utgångsställning: Moa Sogi B
  • Betydelse:  Se-Jong har fått sitt namn efter den störste koreanske kungen, Se-Jong, som 1443 uppfann det koreanska alfabetet och som även var en välkänd metrolog. Diagrammet representerar kungen. De 24 stegen representerar de 24 bokstäverna i det koreanska alfabetet.
 • Tong Il Tul
  • 56 Steg
  • Börjar med höger
  • Avslutas med höger
  • Utgångsställning: Narani So Pogaen Sandung
  • Betydelse: Tong-Il betecknar lösningen för enade Korea, vilket varit delat sedan 1945. Diagrammet symboliserar den homogena rasen.

Senaste inläggen

Top